Wednesday, May 21, 2014

Allah adalah segalanya

Ya Allah Engkau sumber bahagia
Engkaulah Sumber keselamatan
Ya Allah Engkau sumber keamanan
Engkaulah adalah segalanya
Ya Allah Engkaulah pelindungku
Engkaulah sumber rezkiku
Di waktu sakit, Kau sembuhkan
Di waktu lapar, Kau beri makan

#Cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindung kami yang paling baik.” [3:173]

No comments: