Thursday, March 13, 2008

Mari Meraikan Bulan Kelahiran Al-Mustafa


“Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, hendaklah kamu ambil dan apa-apa yang dilarangnya, hendaklah kamu hentikan.” (al-Hasyr : 7)

No comments: