Monday, March 26, 2012

Ayat Makkiyah dan Ayat Madaniyyah

Kesyumulan Al-Quran dan keangungannya mengandungi 30 Juz, 114 Surah dan 6236 ayat telah yang diturunkan di dua (2) buah negeri iaitu Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah.


Ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah di namakan ayat-ayat Makkiyah. Manakala ayat yang diturunkan sesudah hijrah tersebut dinamakan ayat-ayat Madaniah, sekalipun turunnya ayat tersebut di Mekah.

Berikut merupakan tanda-tanda surah dan ayat-ayat Makkiyah :

  1. Semua surah atau ayat yang mengandungi perkara-perkara Tauhid dan membasmi faham syirik.
  2. Kebanyakkan surah-surahnya berupa surah pendek.
  3. Kebanyakkan surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf tunggal seperti Yaasin, Taha, Alif Lam Ra' dan sebagainya.
  4. Kebanyakkan surah atau ayat yang bermula dengan seruan kepada manusia secara umum seperti [ Ya Ayyuha An-Nas ] atau [ Ya Bani Adam ].
  5. Semua surah yang mengandungu [ كلا ].
  6. Sema surah yang mengandungi perintah sujud ketika mebacanya seperti surah As-Sajadah.
Tanda-tanda surah atau ayat Madaniyah :
  1. Semua surah yang mengandungi hukum ibadah, mua'malat, jihad dan sebagainya.
  2. Semua ayat yang bermula dengan [ Ya Ayyuhallazina amanu ].
  3. Kebanyakkan surahnya panjang-panjang belaka seperti al-Baqarah, dan Ali-Imran.

No comments: